Όταν πρόκειται για αρώματα, τα σημερινά κοινά ζητούν έντονα διεγερτικές εμπειρίες και όχι ένα ακόμη κατάστημα αρωμάτων που δειγματίζει φιάλες. Βασιζόμενοι σε αυτή τη σκέψη, διαμορφώσαμε το πρωτοποριακό e-p project, διερευνώντας από την αρχή τον τρόπο με τον οποίο τα αρώματα δημιουργούνται, παρουσιάζονται και πωλούνται.

e-p σημαίνει evolving perfumes, δηλαδή αρώματα που εξελίσσονται. Είναι ένα hyper brand, με ουσία physi-digi [physical-digital], που συνδέεται με το κοινό του μέσα από μοναδικές εμπειρίες αγορών. Το φυσικό κατάστημα είναι ένας δημιουργός εμπειρίας συν μία γεννήτρια content για τα social media, ενώ στο ηλεκτρονικό κατάστημα συμβαίνει το κύριο μέρος των πωλήσεων.

Left Image
Right Image

FORMING A MULTI-SENSORY
EXPERIENCE

Στο φυσικό κατάστημα λαμβάνει χώρα μία εντυπωσιακή συνεδρία με τον πελάτη, με τη μορφή μιας τελετουργικής συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου. Η χρήση videos και οθονών led, ηχητικής ατμόσφαιρας και αρωματικών props, μεγεθύνει την εμπειρία. Με τις συνεδρίες το ep πετυχαίνει να δημιουργεί συνεχώς social content και ταυτόχρονα να συλλέγει πολύτιμα δεδομένα για τη διαμόρφωση μελλοντικών προϊόντων.

Business model idea
Store concept & Art direction
Brand naming
App Design
Products naming
Brand strategy
Logo & Visual identity
Packaging Design
Customer Experiences & Customer Journey
Session Scenario
Video Art Direction
Gamification
E-shop Design & Development
Environmental Branding
Signage & Messages
Social Media Guidelines

e-p is a brand ingeniously connected to social media. It draws power from its social interactions and sharable content. People become the ambassadors of the unique experience they just lived and communicate their story with popular posts on their social feed.

Youtube video
Youtube video

THE DIGITAL
SHOP