Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σεβόμενοι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η Tria, ιδιοκτήτρια εταιρεία του διαδικτυακού τόπου www.hypertria.com διατηρεί τις προσωπικές σας πληροφορίες, αυστηρά απόρρητες και μη προσβάσιμες σε οποιοδήποτε πρόσωπο δεν εμπλέκεται άμεσα στη διαδικασία της ενημέρωσής σας.

Η Tria δε δύναται να μεταβιβάσει τα στοιχεία σας σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του www.hypertria.com υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου.

1. Ταυτότητα της Tria

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία.

Tria ΕΠΕ
Θεμιστοκλή Σοφούλη 28, 54655 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: +302310413483
E-mail: george@hypertria.com

Μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια δεδομένων στο george@hypertria.com.

2. Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας ανώνυμα.Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας ηλεκτρονικό μήνυμα (newsletter), θα ζητηθεί αποκλειστικά και μόνο η καταχώρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (E-mail).

3. Πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες από τα δεδομένα σας;

Οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:
3.1. Για να προσαρμόσετε την εμπειρία σας (οι πληροφορίες θα βοηθήσουν την Tria να ανταποκριθεί καλύτερα στις ατομικές σας ανάγκες).
3.2. Για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας.
3.3. Για να σας αναγνωρίσουμε ως συμβαλλόμενο μέρος.
3.4. Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
3.5. Για να στέλνονται περιοδικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή πληροφοριών και ενημερώσεων. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας από τη λήψη ενημερωτικών emails.

4. Νομική βάση

4.1. Γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων της ΕΕ (GDPR)
Η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, συνεπώς, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, είτε μέσω της δυνατότητας που σας δίδεται στα newsletter, είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση george@hypertria.com.

5. Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας;

Η Tria υλοποιεί τα ακόλουθα τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, αποκάλυψη ή πρόσβαση και έναντι όλων των άλλων παράνομων μορφών επεξεργασίας.
5.1. Διαθεσιμότητα
Δεν αποθηκεύονται μόνιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις εγκαταστάσεις της Tria.
5.2. Ακεραιότητα
Η ακεραιότητα των δεδομένων σας, διασφαλίζεται από τις πρόνοιες της συμβατικής σχέσης της Tria με τους υπεργολάβους της.
5.3. Εμπιστευτικότητα
Η εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας, διασφαλίζεται από τις πρόνοιες της συμβατικής σχέσης της Tria με τους υπεργολάβους της.
5.4. Διαφάνεια
Η Tria θα σας ενημερώνει ανά πάσα στιγμή για αλλαγές στις διαδικασίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών και πολιτικών. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το πού και πώς αποθηκεύονται, ασφαλίζονται και χρησιμοποιούνται τα δεδομένα. Η Tria θα παρέχει επίσης τις περιλήψεις των ανεξάρτητων ελέγχων της Υπηρεσίας.
5.5. Απομόνωση
Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα είναι αποκλεισμένη από προεπιλογή, χρησιμοποιώντας πολιτική μηδενικών προνομίων. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα περιορίζεται σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
5.6. Η δυνατότητα παρέμβασης
Η Tria παρέχει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, παρεμπόδισης και αντίρρησης, προσφέροντας την δυνατότητα να στέλνετε οδηγίες μέσω του helpdesk της Tria και ενημερώνοντας και παρέχοντας στον πελάτη η πιθανότητα αντίρρησης όταν η Tria προτίθεται να εφαρμόσει αλλαγές στις σχετικές πρακτικές και πολιτικές.
5.7. Παρακολούθηση
Η απόδοση και η διαθεσιμότητα του συστήματος παρακολουθούνται τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές υπηρεσίες παρακολούθησης.
5.8. Ειδοποίηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων
Σε περίπτωση που διακυβεύονται τα δεδομένα σας, η Tria θα ειδοποιήσει εσάς και τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές εντός 72 ωρών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πληροφορίες σχετικά με την έκταση της παραβίασης, τα επηρεαζόμενα δεδομένα, τις τυχόν επιπτώσεις στην υπηρεσία και το σχέδιο δράσης της Tria για τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση των δεδομένων και για τον περιορισμό τυχόν επιζήμιων επιπτώσεων στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα. Ως «παραβίαση προσωπικών δεδομένων» νοείται η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που μεταδίδονται, αποθηκεύονται ή τυγχάνουν άλλης επεξεργασίας σε σχέση με την παροχή της Υπηρεσίας.

6. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Δείτε τη Δήλωση Cookies της Tria σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε στο www.hypertria.com.

7. Αναφέρουμε πληροφορίες σε εξωτερικούς φορείς;

Η Tria δεν πωλεί, δεν εμπορεύεται ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο μεταβιβάζει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησης. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται αξιόπιστα τρίτα μέρη ή υπεργολάβοι που μας βοηθούν στη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου και της επιχείρησής μας ή στην εξυπηρέτησή σας. Αυτά τα αξιόπιστα μέρη ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία βάσει της ανάγκης να γνωρίζουν και είναι υποχρεωμένα να υπογράφουν Δήλωση εμπιστευτικότητας και να διατηρούν τα στοιχεία σας εμπιστευτικά και μόνο για το διάστημα που απαιτείται. Μπορούμε επίσης να διαθέσουμε δεδομένα σας όταν πιστεύουμε ότι η ενέργεια είναι σύμφωνη με το νόμο, ή προστατεύει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια την δική μας ή άλλων. Επιπλέον, μπορεί να παρέχονται σε τρίτους πληροφορίες οι οποίες δεν ταυτοποιούν πρόσωπα, για λόγους διαφήμισης, μάρκετινγκ ή άλλους σκοπούς.
7.1. Υπεργολάβοι / αξιόπιστα τρίτα μέρη
Οι υπεργολάβοι υπογράφουν Δήλωση εμπιστευτικότητας.
7.2 Νομικά απαιτούμενη αποκάλυψη
Η Tria δεν αποκαλύπτει τα δεδομένα του πελάτη στην υπηρεσία επιβολής του νόμου παρά μόνο όταν έχει δοθεί εντολή από εσάς ή όπου απαιτείται από το νόμο. Όταν οι κυβερνήσεις κάνουν μια νόμιμη απαίτηση για δεδομένα πελατών από την Tria, η Tria περιορίζει την αποκάλυψη. Η Tria θα εκδώσει συγκεκριμένα δεδομένα μόνο βάσει της σχετικής νομικής απαίτησης. Εάν υποχρεωθεί να αποκαλύψει τα δεδομένα σας, η Tria θα σας ειδοποιήσει αμέσως και θα σας παράσχει ένα αντίγραφο της απαίτησης, εκτός αν αυτό απαγορεύεται από τον νόμο.

8. Third party links

Ενίοτε, κατά την κρίση μας, μπορούμε να συμπεριλάβουμε ή να προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων στον ιστότοπό μας. Αυτές οι τοποθεσίες τρίτων έχουν ξεχωριστές πολιτικές απορρήτου. Επομένως, δεν έχουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες αυτών των συνδεδεμένων ιστότοπων. Παρ ‘όλα αυτά, επιδιώκουμε να προστατεύσουμε την ακεραιότητα της ιστοσελίδας μας και να υποδεχτούμε οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με αυτές τις ιστοσελίδες.

9. Πού αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα μεταφερθούν, αποθηκευτούν και/ή ανακτηθούν από την Tria, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9.1. Θέση προσωπικών δεδομένων
Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων και αρχεία σε ιδιόκτητους server της Tria. Για τις βάσεις δεδομένων παίρνουμε back up ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να είναι δυνατή η επαναφορά εντός μιας εύλογης. Τα αντίγραφα ασφαλείας αποθηκεύονται στην ίδια γεωγραφική θέση με τη βάση δεδομένων.
9.2. Εγκατάσταση λογισμικού στο σύστημα του πελάτη
Δεν απαιτείται εγκατάσταση λογισμικού για τη χρήση της υπηρεσίας.

10. Πρόσβαση, φορητότητα δεδομένων, μετανάστευση και μεταφορά βοήθειας

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να λάβετε επιβεβαίωση από την Tria ως προς το εάν θα υποβληθούν σε επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή ένα πλήρες αντίγραφο δεδομένων, το οποίο μπορείτε να μεταφέρετε σε άλλον ελεγκτή των δεδομένων. Τα δεδομένα σας θα παραδοθούν από την Tria εντός 30 εργάσιμων ημερών, ως αρχεία υπολογιστικών φύλλων σε μορφή Microsoft Excel. Οι λογικές σχέσεις μεταξύ συνόλων δεδομένων θα διατηρηθούν με τη μορφή μοναδικών αναγνωριστικών.

11. Αίτημα για διόρθωση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

11.1. Διόρθωση
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απαιτήσετε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
11.2. Περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε από την Tria να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
α. εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και για μια περίοδο έως ότου η Tria επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.
β. αν η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και απαιτείτε τον περιορισμό χρήσης του, ή
γ. εάν η Tria δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από εσάς για την ίδρυση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
11.3. Διαγραφή
Μπορείτε να ζητήσετε την χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς, και την Tria πρέπει να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
α. εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία
β. εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, στην οποία βασίζεται η επεξεργασία και όπου δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για τη μεταποίηση.
γ. εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία σε περίπτωση που η επεξεργασία προορίζεται για άμεσο μάρκετινγκ.
δ. εάν τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία, ή
ε. εάν τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία.

12. Διατήρηση δεδομένων

12.1. Πολιτική διατήρησης δεδομένων
Τα δεδομένα που έχετε παράσχει στην Tria με την συγκατάθεσή σας, θα διατηρούνται έως την άρση της συγκατάθεσης.
12.2. Διατήρηση δεδομένων για συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις
Δεν μπορείτε να ζητήσετε από την Tria να αλλάξει οποιαδήποτε από τις προκαθορισμένες περιόδους διατήρησης, εκτός από τους λόγους για τη διαγραφή σύμφωνα με την παράγραφο 11.3, αλλά μπορείτε να προτείνετε αλλαγές για συμμόρφωση με συγκεκριμένους νόμους και κανονισμούς.
12.3. Επιστροφή δεδομένων και / ή διαγραφή δεδομένων
Κατόπιν αιτήσεως διαγραφής, δεν θα υπάρχουν δεδομένα εκτός από τα Δεδομένα Λογαριασμού, μετά τη λήξη της σύμβασης.

13. Ευθύνη

Η Tria χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα ενσωματωμένων λειτουργιών καταγραφής στην διαδικτυακή της πλατφόρμα. Η Tria καταγράφει όλες τις ενημερώσεις του συστήματος, τις αλλαγές ρυθμίσεων και πρόσβασης ώστε να έχει πλήρη γνώση των όποιων μη εξουσιοδοτημένων ή τυχαίων αλλαγών πραγματοποιηθούν.

14. Συνεργασία

Η Tria θα συνεργαστεί μαζί σας για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων, π.χ. ώστε να μπορείτε να διασφαλίζετε αποτελεσματικά την άσκηση των δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωση, διαγραφή, αποκλεισμός, αντίθεση) για τη διαχείριση περιστατικών, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής ανάλυσης σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας.

15. Η συγκατάθεσή σας

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

16. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας

Αν αποφασίσουμε να αλλάξουμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα δημοσιεύσουμε αυτές τις αλλαγές σε αυτήν τη σελίδα ή / και θα ενημερώσουμε την ημερομηνία τροποποίησης της Πολιτικής Απορρήτου παρακάτω. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 30 Ιουνίου 2018.

17. Καταγγελία

Μπορείτε να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία σε εποπτική αρχή σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Tria. Στην Ελλάδα, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων www.dpa.gr.